Herinvoering Kinderlintjes

In het verleden hebben we in Eindhoven al een initiatief gehad voor Kinderlintjes. Dit is toentertijd opgestart vanuit de VVD door Ferry van den Broek, maar met zijn vertrek is het Kinderlintje naar de achtergrond verdwenen.

Niet alleen worden er weinig Kinderlintjes uitgereikt, maar ook qua koninklijke onderscheidingen blijken Eindhovenaren zeer verlegen om elkaar voor te dragen. Het CDA nam het initiatief om het Lintje weer leven in te blazen. Natuurlijk kon de VVD, net zoals het college, volledig achter dit initiatief staan. 


De doelstelling voor Kinderlintjes blijft namelijk onverminderd relevant. Een positieve prikkel geven en voorbeelden laten zien van kinderen die zich inzetten als vrijwilliger, of zij die iets speciaals doen in of voor hun omgeving. Voor kinderen is het erg lastig om zich bijvoorbeeld 20 jaar lang ergens voor te hebben ingezet. Daarom heeft men toen voor hen een aparte onderscheiding in het leven geroepen. Dit lost de uitdaging op dat kinderen eigenlijk weinig kans hebben in de bestaande systematiek van onderscheidingen. Zo willen we laten zien dat kinderen ook het verschil kunnen maken.