Nieuw coalitieakkoord in Eindhoven

De VVD heeft in haar verkiezingsprogramma drie prioriteiten gesteld: financiën, mobiliteit en veiligheid. Drie onderwerpen die, gezien de ontwikkelingen in de recente jaren, bijzondere aandacht verdienen. Daarnaast zijn ze tastbaar zijn voor iedereen in de stad. Maar ons programma gaat natuurlijk over meer dan dat, namelijk over alle aspecten van leven in stad. En natuurlijk over het beeld van Eindhoven, de stad die wij voor ons zien met al zijn inwoners. Waar wij ons als VVD samen met deze raad voor inzetten.


Door de verkiezingen van maart is de VVD  getransformeerd van oppositiepartij naar de grootste partij in Eindhoven. Een geweldige eer, maar een eer die ook verwachtingen en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Onze kiezers hebben een duidelijke boodschap mee gegeven. Ze verwachten dat de VVD zich inzet om orde op zaken te stellen wat de financiën betreft. En dat de VVD zich inzet om Eindhoven leefbaar, veilig, bereikbaar en concurrerend te houden.


De VVD houdt van duidelijkheid, we willen nu samen met deze coalitie regie nemen. Geen halve maatregelen, maar door de zure appel heen bijten en orde op zaken stellen. Balans brengen in de inkomsten en de uitgaven is de hoogste prioriteit. Als dat niet gebeurt, kunnen we als stad onze ambities vergeten. Kortom: de uitgaves -met name in het sociaal domein – moeten omlaag. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het tekort is zo groot, dat we helaas ook aan de inkomsten zijde van onze balans actie nodig is.


U zult begrijpen dat we als VVD niet graag de woonlasten verhogen. Dat is voor ons echt het laatste redmiddel. Echter omdat het water Eindhoven aan de lippen staat, is dit wel noodzakelijk. In Eindhoven hebben we de woonlasten lang kunstmatig laag kunnen houden dankzij de opbrengsten van de verkoop van het nutsbedrijf. Die opbrengsten, de reserves zijn nu uitgeput. Daarom verhogen wij de woonlasten in Eindhoven naar het niveau van de G40 (40 grootste steden in Nederland). Dit is een niveau waar wij jarenlang ruim onder hebben gezeten. Het effect voor onze inwoners en onze ondernemers is niet gunstig. Zij gaan meer betalen, dat staat als een paal boven water. Toch willen wij als stad faciliteiten houden die Eindhoven zo’n fijne stad maken om te wonen.  Met deze maatregel geven wij ook een heel duidelijk signaal af aan Den Haag. Wij laten zien dat wij als Eindhoven bereid zijn impopulaire maatregelen te nemen om onze financiën op orde te brengen. Wij werken hard aan deze stad en dragen bij aan de kosten. Daarmee gaan we voor de lange termijn, want we zetten een noodzakelijk stap om vanuit het Rijk en de Provincie extra middelen naar deze regio te halen.


Dan de uitgaven kant. Het Sociaal Domein blijft zorgen baren. Wij staan nog steeds achter de filosofie van WIJeindhoven, maar de uitvoering moet anders. Fundamenteel anders. Dat gaat niet van vandaag op morgen. We trekken 2018 en 2019 uit om de nieuwe maatregelen goed te laten landen. Ondertussen blijven wij zorg verlenen aan hen die het echt nodig hebben. Wij houden daarbij altijd wel in ons achterhoofd dat werk een veel betere oplossing kan zijn dan sommige hulptrajecten. Werk zet mensen in hun kracht, werk maakt mensen zelfredzaam en werk zorgt dat mensen volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat “werk ook loont”.


Ondanks onze financiële situatie doet de regio het economisch erg goed. Daar zijn wij trots op. Wij zijn de motor van de Nederlandse economie met sterke hightechcampus plus alles daarom heen en een sterk MKB. Niet voor niets heeft het kabinet de Brainportregio erkend als een van de mainports van Nederland. Deze status helpt ons enorm. Het opent de weg voor een eerlijkere verdeling van de rijksmiddelen. Een eerste blijk daarvan is de Regio Envelop, die kansen biedt om ons vestigingsklimaat verder te versterken. Goede bereikbaarheid is cruciaal in deze. Voor alle vormen van transport (van voetganger tot de auto). Daarom blijven wij ons als VVD inzetten voor bereikbaarheid, zonder daarbij luchtkwaliteit en leefbaarheid tekort te doen. Wij blijven inzetten op een goede internationale treinverbinding. De ontwikkelingen rondom het station, “het project knooppunt XL”, zal een grote klus en kans zijn voor dit college. We blijven ons inzetten voor het zakelijk belang van Eindhoven Airport voor onze regio; voor een goede doorstroming van het verkeer op de Ring; voor een goed bereikbaarheid van de binnenstad met een alternatief; voor de Vestdijk zonder de voorgestelde knip; voor flankerende maatregelen en een betere doorstroming van het verkeer aan de Noord-Oost kant van de stad.


Op het gebied van veiligheid lopen er al verschillende initiatieven die alleen kracht nodig hebben om meer te bereiken in de stad. Ontwikkelingen als gebiedsgericht werken moet zorgen dat we beter gaan presenteren op veiligheid, niet alleen reële veiligheid, ook het veiligheidsgevoel moet verbeteren.


Dit coalitieakkoord biedt op een liberale manier richting. We laten duidelijk zien waar we heen willen. De beren op de weg zijn benoemd en ook de beperkingen die we nu hebben om die beren aan te pakken. We hebben een voorzichtige planning gemaakt, waarbij we realistisch de tijd nemen om onze doelen uit te werken. We willen vooruit, doorgroeien en door ontwikkelen. Niet in de laatste plaats, omdat we weten dat een gezonde economie kansen geeft ten aanzien van zorg voor de mensen die dit nodig hebben. Maar we op dit gebied ook kansen ten aanzien van duurzaamheid en leefbaarheid kunnen grijpen. De rol die je hebt als overheid ten aanzien van mobiliteit, maar ook ten aanzien van faciliteiten en veiligheid heeft grote impact. In het verleden zijn er te veel bestuurlijke uitstapjes gemaakt. We gaan voor een raad die zich concentreert zijn taken en meters maakt. Geen nadruk op dikke nieuwe plannen wij willen juist uitvoering. Geen nadruk op opstarten maar op afmaken. Wij willen dit coalitieakkoord de start laten zijn van een “aanpak” college…. Met evenwicht en energie