Eindhoven heeft bijna een nieuwe coalitie

Fracties VVD, GroenLinks, PvdA en CDA bereiken akkoord. Deze week bereikten de onderhandelaars en fracties van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA in Eindhoven een coalitieakkoord voor de komende periode. Dat betekent dat deze vier partijen, als een meerderheid van de gemeenteraad daarmee instemt, de komende jaren de stad gaan besturen.

Volgens de regels van GroenLinks en PvdA wordt het akkoord komend weekend nog voorgelegd aan hun lokale afdelingen. Onder voorwaarde dat de Eindhovense GroenLinks- en PvdA-leden instemmen met het coalitieakkoord, wordt dit op donderdag 24 mei gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst in de Hal van Honderd in het Stadhuis. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 mei wordt het akkoord dan besproken en staat de installatie van de nieuwe wethouders op de agenda.

In de afgelopen 6 weken zaten vertegenwoordigers van de vier partijen, waaronder ook de beoogde wethouders, met elkaar aan tafel onder leiding van formateurs Roel van Gurp en Onno Hoes. De gemeente Eindhoven heeft te maken met aanzienlijke inhoudelijke en financiële uitdagingen, waarvoor scherpe keuzes nodig zijn. De partijen bespraken met elkaar de koers en maatregelen die nodig zijn om de stad én de gemeentelijke financiën de komende jaren op het juiste spoor te houden.