Lijsttrekkers formuleren opdracht aan informateur

26 maart jl. spraken de lijsttrekkers van de gekozen fracties in de Eindhovense gemeenteraad over het proces van (in)formatie. Zij besloten het voorstel van de VVD en GroenLinks te volgen om twee informateurs te benoemen. VVD en GroenLinks benoemen de volgende twee informateurs: Onno Hoes (VVD) en Roel van Gurp (GroenLinks).

Proces

Om die reden formuleren de lijsttrekkers van VVD en GroenLinks gezamenlijk de opdracht aan de informateurs. Op korte termijn voeren de informateurs gesprekken met alle politieke partijen. Later in het proces kan een brede consultatie plaatsvinden waarbij kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven onderdeel zijn.


Opdracht

Zodra de informateurs een helder beeld hebben van hoofdpunten en partijen doen zij hierover in het openbaar verslag. Onderdeel van de opdracht is om met elkaar de mogelijkheden te verkennen hoe raadsbreed gedragen thema’s zoals financiële positie gemeente, interne organisatie, sociaal domein, veiligheid, bereikbaarheid, Brainport actie agenda en duurzaamheid een plek kunnen krijgen in het proces van coalitievorming. 

De grote opgaven en de verkiezingsuitslag zien VVD en GroenLinks als de vraag naar een goed gebalanceerd stadsbestuur. Samenwerken zit in de genen van onze regio, ook bij grote onderlinge verschillen en maatschappelijke uitdagingen. Daarom nemen VVD en GroenLinks graag gezamenlijk deze verantwoordelijkheid. 


Over de informateurs

Onno Hoes (VVD) is waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer en was voorheen burgemeester van Maastricht, gedeputeerde en statenlid in Noord-Brabant en raadslid in ’s-Hertogenbosch. Hoes is voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward gedrag. In de afgelopen jaren was hij onder andere bestuurlijk adviseur bij het Centraal Opvang Asielzoekers (COA)

Roel van Gurp (GroenLinks) is bestuurder van een woningcorporatie in Waalwijk en omgeving. Voorheen was hij 8 jaar raadslid in Tilburg en daarna 8 jaar wethouder in diezelfde stad. Vervolgens was Van Gurp 7 jaar bestuurder in de jeugdzorg. Van Gurp trad eerder op als (in-)formateur in Wageningen, Oisterwijk en Loon op Zand.