Duidingsdebat: VVD en GL moeten informateurs leveren

Voor fractievoorzitter Marcel Oosterveer is het gezien de verkiezingsuitslag logisch om twee informateurs aan te stellen: één van VVD-huize, één van GroenLinks-huize.

In zijn inbreng vertelde Oosterveer "de kiezer heeft gesproken en vraagt aan de politiek om samenwerking. Dat blijkt uit deze uitslag. Doordat partijen zo dicht bij elkaar zitten in zetelaantal is het logisch om te onderzoeken op welke manier het beste invulling gegeven kan worden aan het verkiezingsresultaat. Dat vraagt om een gedragen, brede en respectvolle informatieronde."

Daarom kiest de VVD voor een informatie-ronde met twee informateurs. Eén van VVD-huize en een GroenLinks'er. 

Inhoudelijk geeft de VVD wel een waarschuwing. Oosterveer: "De stad kan veel ambities hebben, maar zonder een gedegen financiële positie zijn deze niet haalbaar. Sterker voorzitter, onze financiën zullen weer aangesterkt moeten worden. Er is - binnen gelijkblijvende kaders - geen financiële ‘vrije ruimte’ voor nieuwe ambities en binnen de ambities die er al liggen (wat al in gang is gezet) zal duidelijke focus en prioritering aangebracht moeten worden." Volgens hem zou het adagium moeten zijn: financiën op orde, dan pas ambities uitvoeren. De VVD zet dan ook noodgedwongen in op een terughoudende agenda voor de komende collegeperiode.

De volledige tekst van Marcel staat hieronder als bijlage toegevoegd.