De Ruit 2.0: terug op de agenda!

De lange files op de ring en de Kennedylaan zijn een doorn in het oog. Het verkeer van Eindhoven van en naar Helmond moeten over een nieuwe weg! Tom Meylink, Monique List, Gaby Scholder en Hans Spijkerman schreven er een opiniestuk over.

In de aanloop naar de gemeente-raadsverkiezingen op 21 maart gonst het; willen we de Ruit rond Eindhoven weer op de politieke agenda? Ja, zeggen de Eindhovense en Nuenense VVD met overtuiging.

Veel van onze inwoners staan regelmatig in de file, omdat de oost-west-verbindingen drukker worden. Verkeer op de Eindhovense Kennedylaan en de rondweg staat vaker en langer vast richting Nuenen en Helmond en in de ochtend in omgekeerde richting. De Eindhovense rondweg aan de oostkant kan het verkeer uit het zuiden nauwelijks nog aan. De Nuenense Smits van Oyenlaan en Europalaan en A270/Helmondweg zijn in beide richtingen overvol. De N615 krijgt groot onderhoud, maar de stroom (vracht)verkeer wordt ook daar langer, mede door de economische groei. Na een ongeval op de A2, N2 of A67, zoals afgelopen donderdag, is de verkeerschaos enorm.

Bereikbaarheidsakkoord
Even terug in de tijd. In 2014 draaiden, ook in Eindhoven, de politieke verhoudingen en was een meerderheid van PvdA, D66, SP en GL tegen de plannen om de wegenruit rond Eindhoven te voltooien. Het plan voor de noordoost-randweg sneuvelde en werd vervangen door het regionale Bereikbaarheidsakkoord. Inzet op smart mobility en gebruik van verschillende vervoerswijzen was de kern. Prachtige ambities, mooie woorden, maar vier jaar later is maar bar weinig gerealiseerd. De geplande quick wins in 2018 zijn stukjes snelfietspad tussen Eindhoven en Helmond, die nog lang geen fietsroute vormen, en het stimuleren van deelauto's... Duizenden kratjes bier uit Lieshout laten zich niet verplaatsen per fiets. Daarbij komt dat vanaf 2019 nog aanvullend geld nodig is.

Volgens de kosten-batenanalyse uit 2014 was de Ruit de beste oplossing voor de filedruk op de rondweg en de luchtvervuiling. Hiervoor biedt het Bereikbaarheidsakkoord nauwelijks oplossingen.

In Nuenen werd de gemeentelijke mobiliteitsvisie kortgeleden besproken in de gemeenteraad. De leefbaarheid komt steeds meer onder druk te staan omdat het doorgaande verkeer het dorp als het ware in delen splitst. Voor de Nuenense VVD heeft het prioriteit het doorgaande verkeer buiten de bebouwde kom te krijgen. Door alle drukte worden bedrijventerreinen als Eeneind slecht bereikbaar. En dat betekent dat de optie randweg Nuenen-Oost actueel blijft en een mogelijke verbinding ten noorden van het kanaal tussen de A58 en de N279.

Top
We zijn de economisch snelst groeiende regio, we willen in de top van Europese kennis- en innovatieregio's blijven en het aantal inwoners stijgt. We willen betere spoorverbindingen om in één uur op Schiphol, in Düsseldorf of in Brussel te zijn. Wij zijn blij dat er geld komt om de A2, A58 en A67 te verbreden en 20 miljoen euro voor de ontwikkeling van het NS-station in Eindhoven tot internationaal knooppunt. Maar we kunnen de (vracht)autobereikbaarheid in onze regio niet vergeten! Het goederenvervoer blijft groeien en niet iedereen kan of wil met het openbaar vervoer. We gaan schoner rijden, maar laten onze auto niet staan. Zonder maatregelen worden de files langer en de luchtkwaliteit slechter.

Steden worden slechter bereikbaar, dat ervaar je dagelijks in Eindhoven. Meer verkeer en wegen die worden afgesloten of versmald leiden tot opstoppingen, onveilige verkeerssituaties en een slechtere luchtkwaliteit. De voorbeelden Europalaan, Vestdijk, Aalsterweg, Hertogstraat zijn bekend. De VVD Eindhoven wil dat wegen naar de binnenstad gebruikt worden voor bestemmingsverkeer en niet als doorgangsroute van zuid naar noord. Dan moet er wel een alternatief zijn. Geen wegen sluiten als er geen alternatief is, zoals nu gebeurt. De Eindhovense rondweg aan de oostkant is nu te druk om het verkeer te verwerken dat niet in de binnenstad moet zijn, plus al het verkeer dat eigenlijk om de stad heen moet worden geleid. Door het ontbreken van de Ruit neemt de druk op de rondweg toe en daarmee de druk op het gebied binnen de rondweg. Daar heeft ook de binnenstad last van.

Sluipverkeer
Vanuit Nuenen is er veel (sluip)verkeer. Gezamenlijk willen we werken aan betere doorstroming. Dat geldt ook voor de geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit op bijvoorbeeld de A270: een gezamenlijke aanpak, mogelijk met de provincie.

Het is dus niet raar dat het weer gonst dat de Ruit opnieuw op de bestuursagenda moet komen. En niet alleen in Eindhoven of Nuenen. Het is een regionaal bereikbaarheidsprobleem.

Wat ons betreft wordt dat een Ruit 2.0 in een kleine of grotere vorm. Slimme innovaties gaan ons in de toekomst vast helpen, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de capaciteit van de wegen aan de oostkant van Eindhoven.