Bij de neus genomen

Overkomt u dat ook wel eens? Je hoort een redenering die volledig logisch klinkt en goed onderbouwd lijkt en toch zegt je gevoel dat er iets niet in de haak is. Dat overkwam ons vanaf het eerste moment bij de plannen voor een vernieuwde Vestdijk. Monique List en Tom Meylink schrijven hier onderstaand stuk over.

© ED.nl

De stad moet groener en aantrekkelijker worden en het verkeer moet drastisch beperkt worden want de luchtkwaliteit ter plekke is levensbedreigend. Natuurlijk wil iedereen een groene en aantrekkelijke leefomgeving en zeker de Vestdijk kan wel een stukje gezelligheid en vergroening gebruiken. Tot zover geen vuiltje aan de lucht. Maar is het nou werkelijk nodig het verkeer op deze wijze te ontregelen en bezoekers uit het centrum te weren? En is het middel niet erger dan de kwaal?

Laten we eerst eens naar de feiten kijken. Volgens de verantwoordelijke D66-wethouder tonen berekeningen van het RIVM in den Haag aan dat de wettelijke normen ernstig overschreden worden en daardoor is rigoureus ingrijpen noodzakelijk. Het gaat dan om een specifiek gas, stikstofdioxide (NO2) en om een specifiek punt, gelegen tussen de kruising met de Dommelstraat/Nieuwstraat en het Stationsplein. Lees je de bijbehorende informatiebrief echter nauwkeurig dan zie je dat er zoveel foutmarge in de berekening zit dat je eerder van, gelijk aan het wettelijk maximum kunt spreken.

In Eindhoven hebben we echter al enkele jaren een eigen, innovatief netwerk van meetpunten. Dit heet AIREAS en onze stad heeft hierin tot nu toe bij elkaar al zo’n 700.000 Euro geïnvesteerd. Uit de gepubliceerde meetresultaten van dit instituut blijkt opmerkelijk genoeg dat de lucht in de stad overal onder het wettelijke maximum voor luchtvervuiling blijft. En dat de lucht in het centrum schoner is dan in de wijken eromheen.

Waarschijnlijk vraagt u zich, net als wij, af waarom Haagse berekeningen van meer waarde worden geacht dan de metingen door ons eigen netwerk. Het antwoord kwam tijdens de behandeling in de raadscommissie van de PvdA-woordvoerder: berekeningen bepalen het beleid (lees subsidie) en niet metingen. Met deze woorden was ook de laatste investering om AIREAS te vervolmaken van tafel. Jammer van het werk van AIREAS en van onze investering tot nu toe.

Belangrijk om te weten is dat stikstofoxide vooral door industrieën in België en Duitsland en door de landbouw wordt geproduceerd. Daarom heeft de Provinciale staten van Brabant vorig jaar flinke maatregelen voor de veehouderij vastgesteld. Hierdoor zal er binnen een paar jaar al naar verwachting een derde minder stikstof in de lucht komen.

Omdat wij bij de eerste bekendmaking van de plannen voor de herinrichting onze twijfels hadden, hebben wij aangedrongen op een proefopstelling om aan te kunnen tonen dat de investering in de herinrichting van 6.500.000 Euro (begroot) onverstandig is en zelf averechts uitwerkt.

Iedereen die in het laatste half jaar heeft geprobeerd de binnenstad vanuit het zuiden te bereiken heeft de gevolgen kunnen merken. In de directe omgeving van de Vestdijk waar het verkeer naartoe is uitgeweken en zelfs op de oostelijke rondweg en de Mauritsstraat zijn de gevolgen groot.

Nu zult u waarschijnlijk denken dat deze overlast tot een aanpassing van de plannen gaat leiden.

Nee helaas, bij de presentatie van de plannen enkele weken geleden bleek dat alles exact zo moet worden als een jaar geleden al is bedacht. We zagen op websites en in deze krant werkelijk schitterende plaatjes, een groene oase met weinig auto’s en weinig mensen. En ook zonder marathon of carnavalsoptocht.

In het ondersteunende rapport over de proefopstelling staat dat er op de kop van de Vestdijk veel minder auto’s rijden en ook dat er nauwelijks iets verslechterd is voor de omliggende straten. Mooie conclusie toch? Even goed lezen en dan blijkt dat er niet in het weekend is gemeten en ook komen de Hertogstraat, de Stratumsedijk en de St. Jorislaan niet in het onderzoek voor.

De VVD is niet de enige die voelt dat er iets niet in de haak is. De verenigde ondernemers van de binnenstad en de organisatoren van de grote evenementen die onze stad zo leuk maken, hebben ook bezwaren. Ze worden natuurlijk aangehoord maar de trein dendert door.

Ondertussen zien Eindhovenaren dat de stad steeds moeilijker bereikbaar wordt en dat woonstraten veel overlast ondervinden alleen maar om een stukje Vestdijk, het rekenpunt, te ontlasten waar bijna niemand woont.

Misschien denkt u dat met de problemen op de Vestdijk en de files door eerdere herinrichting van de Europalaan, de Aalsterweg, de Montgomerylaan en de kop van de Kennedylaan de leefbaarheid en de luchtkwaliteit te veel zijn aangetast?

Helaas gaan de plannen nog veel verder. De Vonderweg wordt versmald alsof daar nooit 35.000 mensen tegelijk een feestje komen vieren en de Fellenoord gaat in de huidige plannen naar een rijstrook omdat daar volgens het huidige college overbodig asfalt ligt.

En dan is er nog het plan om over 12 jaar binnen de rondweg alleen nog maar 100% elektrische voertuigen toe te staan. Mensen met een smalle beurs die afhankelijk zijn van een auto worden zo de stad uitgejaagd.

De VVD is ervan overtuigd dat we niet op goede weg zijn.

Eindhoven wil doorgroeien naar 300.000 inwoners. Dan denkt de VVD dat we een aantrekkelijke, groene stad zouden willen zijn waar mensen van buiten juist welkom zijn.

Als we minder overlast van autoverkeer willen dan moeten zorgen voor een optimale doorstroming, bijvoorbeeld door stoplichten zo af te stellen dat de wachttijd voor auto’s korter wordt in plaats van langer. Eerst vervangende routes op orde voordat we wegen gaan afsluiten. We willen reële alternatieven zoals goedkope Park en Ride voorzieningen met pendeldiensten. Kleine buslijnen in stand houden en ook nadenken over gratis parkeren in de ochtend om zo het winkelend publiek beter over de dag te spreiden. Fietspaden goed verlichten zijn en veiliger maken door ze los van autoverkeer neer te leggen. Zo zijn er ideeën genoeg.

Wij hopen dat u ons na 21 maart de kans geeft om ze uit te voeren.