Duurzaam alternatief

De VVD is afgelopen tijd op zoek geweest om op verschillende manieren de inwoners meer te betrekken. Eindhovenaren hebben zelf veel energie en ideeën over hoe we onze stad beter kunnen maken en wat we hiervoor moeten doen. Het verduurzamen van onze stad is een van deze uitdagingen waar veel over nagedacht wordt.

Een goed voorbeeld van initiatief vanuit de stad is de energie coöperatie Welschap.Het mooie aan dit initiatief is dat huishoudens zich in een deel van Eindhoven kunnen inschrijven op de zonneschermen en de geproduceerde stroom verrekendwordt alsof deze zonnepanelen op het eigen huis liggen. Erg handig voor mensen die bijvoorbeeld in een appartement wonen en geen eigen dak hebben. Bovendien maakt het een aardig financieel verschil voor deze huishoudens (dat heeft met tarieven en BTW te maken). De regeling die dit mogelijk maakt is depostcoderoos regeling. Deze regeling heeft onder meer een beperking dat je vanuit de coöperatie Welschap namelijk niet de hele stad mag bedienen, maarslechts in een aantal postcodes. Vandaar de naam.

Op 21 februari heeft de VVD een motie ingediend waarin we de gemeente vragen zichin te zetten voor meer van deze initiatieven. We willen graag dat iedereen inde stad de kans heeft om met een dergelijk initiatief mee te doen (als men ditzelf wil). Op deze manier kunnen opbrengsten direct naar inwoners gaan en hoeftde gemeente niet nog meer geld te lenen. Het college heeft toegezegd dezeuitdaging aan te pakken. Uiteindelijk kan de gemeente slechts een bijrol spelenin het verduurzamen van de stad, Eindhovenaren zullen uiteindelijk het echteverschil moeten maken.