Aan de slag met het Huygens: VVD wil start bouw in 2018!

Momenteel is het gebouw van het Christiaan Huygens College aan de Rachmaninowlaan aan het eind van zijn levensduur. Er zitten meer leerlingen op dan ooit bedacht, en het onderhoud is een tijd uitgesteld, omdat er toch een nieuw gebouw toegezegd is door de gemeente in 2012. De VVD wil snel actie: de bouwvakkers moeten in 2018 aan de slag kunnen!

Onze kinderen die naar de middelbare school gaan, verdienen een goed schoolgebouw. Wettelijk is het zo geregeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor het (ver)bouwen van een schoolgebouw, onderhoud daarvan ligt bij de school zelf. De Eindhovense VVD vindt dan ook dat de gemeente voor goede nieuwe schoolgebouwen moet zorgen.

In een filmpje van de NOS laten twee leerlingen zien wat de huidige staat is van het gebouw (scroll iets verder naar beneden).

Woordvoerder onderwijshuisvesting Hans Rozendaal legt het uit: “Er zijn met de gemeente afspraken gemaakt over de vervanging van het gebouw. Dat kan zijn door nieuwbouw of transformatie (het ombouwen van een gebouw tot school). De gemeente heeft daarvoor in 2014 9,6 miljoen euro vrijgemaakt. In de tussentijd zijn de prijzen om te (ver)bouwen hoger geworden, omdat we gelukkig uit de crisis komen.”

Ondertussen is uit nader onderzoek gebleken dat de verbouw van het gebouw van het voormalige Sint Lucas-college aan de Van Flotowlaan niet geschikt is of tegen hele hoge kosten moet worden aangepast. Zonder deze extra kosten is een verbouwing geen optimale oplossing. Het gebouw leent zich niet voor verbouw tot een middelbare school. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid, minder energieverbruik, is dit pand niet geschikt.

Rozendaal: “Het Huygens heeft daarop zelf de verantwoordelijkheid genomen om naar andere oplossingen te zoeken. Een uitgewerkte oplossing is een nieuw gebouw bouwen. Dat is goedkoper en vanuit de moderne onderwijsvisie ook nog beter. Het college zou moeten erkennen dat verbouw van het bestaande gebouw geen optie meer is én zal mee moeten denken hoe nieuwbouw het best en voordeligst kan gebeuren. Voor nieuwbouw moet mogelijk extra geld vrijgemaakt worden. Vasthouden aan een eerder ingenomen standpunt dat niet haalbaar is, zal een oplossing voor de leerlingen alleen maar verder vertragen. Een goede nieuwe school is al in 2012 aan het Huygens beloofd.”

Dat dit college in bijna 4 jaar 100 miljoen euro meer heeft uitgegeven zonder dat ze een idee hebben waaraan, mag niet de reden zijn om nu een zeer goed presterende school in een bouwval te laten zitten. Onze kinderen mogen niet de rekening gepresenteerd krijgen van dit falend collegebeleid.

Uiteindelijk is deze kwestie bij de gemeenteraad gekomen, die er wat van moet gaan vinden. De VVD heeft als enige in het commissiedebat gezegd dat zij vindt dat er desnoods uit de reservepotjes van de gemeente geld moet komen om deze school. Onderwijshuisvesting is immers een kerntaak van de gemeente en belofte maakt schuld.

Onze kinderen verdienen goede schoolgebouwen. Dat vindt de VVD, en hopelijk jij ook. Hopelijk kunnen de bouwvakkers snel aan de slag!