Fractievoorzitter Hans Rozendaal krijgt hoge landelijke VVD-onderscheiding

Op maandag 29 januari heeft de VVD-fractievoorzitter Hans Rozendaal een hoge landelijke VVD-onderscheiding in ontvangst genomen.

© Secretaris VVD Brainport Regio

In aanwezigheid van VVD Tweede Kamerleden Chantal Nijkerken en Antoinette Laan, de voltallige VVD-Statenfractie Brabant werd door de Eric Wetzels, vicevoorzitter van het VVD Hoofdbestuur) de D.U. Sticker Plaquette toegekend. Binnen de VVD een hoge onderscheiding als blijk van waardering voor de politieke activiteiten die Hans Rozendaal sinds zijn lidmaatschap in 1987 heeft uitgevoerd. Een kleine bloemlezing hieruit:

-      Fractievoorzitter VVD-Eindhoven

-      Voorzitter van het presidium

-      Plaatsvervangend voorzitter van de raad 

-      Voorzitter meningsvormende vergaderingen

-      Voorzitter VVD afdeling Eindhoven

-      Lid Klankbordgroep Bedrijventerreinennota

-      Lid Raadswerkgroep Nieuwe Werkwijze

-      Lid Vertrouwenscommissie

-      Voorzitter werkgeverscommissie

-      Lid raadswerkgroep Raad in positie


Namens het netwerkbestuur bedanken wij Hans voor zijn ondersteuning in de afgelopen 30 jaar.

Jan Rolfes

Voorzitter