VVD Brainport Academy

Om de kwaliteit van VVD-wethouders en -raadsleden op een hoog kwaliteitsniveau te houden heeft de landelijke VVD het eigen trainings-instituut, de Haya van Someren Stichting. Ook lokaal hecht het bestuur van de Brainport Regio grote waarde aan de kwaliteit van de VVD-raadsleden, -wethouders en -bestuurders.

Ook in 2018 organiseert de Eindhovense VVD weer diverse eigen trainingen voor de  ge├»nteresseerde VVD-leden, JOVD-leden en VVD-raadsleden. Alle deelnemers uit vorige trainingen ontvangen voor de nieuwe trainingen te zijner tijd een uitnodiging. Overige ge├»nteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat (secretaris@brainportregio.vvd.nl).

Onderstaand het trainingsaanbod.

Woensdag 18-04-18 training kadernota en liberalisme

Woensdag 30-05-18 training Verkeer; gemeente/provincie/rijk

Woensdag 20-06-18 training jaarrekening

Woensdag 12-09-18 training begroting en liberalisme

Woensdag 24-10-18 training discussietechnieken

Woensdag 14-11-18 training veiligheid

In de uitnodigingen wordt de doelstelling en het beoogde trainingsresultaat benoemd. Ter voorbereiding aan de training kan een huiswerkopdracht worden gegeven. Alle informatie kan je terugvinden in de uitnodiging voor de desbetreffende training.