Motie VVD bij Omvorming zwembad Tongelreep haalt het niet

Dinsdag 19 december 2017 is het raadsvoorstel voor de Omvorming van zwembad de Tongelreep in de raad besproken. Een raadsvoorstel dat recht doet aan de kaders van de raad en waarin de wensen van de meeste gebruikers en andere stakeholders goed zijn meegenomen. Ik spreek bewust van de meeste gebruikers, omdat een aantal gebruikers, en wel PSV-zwemmen, de KNZB en sportambassadeur Cees-Rein van den Hoogenband zich niet helemaal in dit voorstel kunnen vinden. Ja, het is waar dat zij laat zijn gekomen met hun bezwaren. Maar als die bezwaren hout snijden is het niet verstandig die zomaar naast ons neer te leggen.

Zij pleiten voor een 25m bad dat 21m breed is in plaats van de voorziene 15,4m. Een 25x21m bad is veel couranter, omdat het met 8 banen geschikt is voor kortebaanwedstrijden, voor waterpolowedstrijden, voor trainingen, maar ook meer ruimte voor baantjeszwemmers biedt. Dat betekent dat we meer evenementen naar Eindhoven kunnen halen zonder dat bestaande gebruikers moeten uitwijken. En dat zet onze stad weer op de kaart.


De VVD is van mening dat een 25x21m bad de best of both worlds is, omdat het zowel de topsport als de breedtesport goed bedient. Onze oproep om toch nog eens serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de 25x21m variant en op zoek te gaan naar dekking hiervoor heeft het helaas niet gehaald. Het nieuwe bad zal pas in 2020 gereed zijn; dat betekent dat we nog twee jaar hebben om op zoek te gaan naar die dekking. Het is onze inschatting dat het toch mogelijk moet zijn ongeveer 50k te vinden op de totale sportbegroting. Overigens blijven we ook dan nog ruim binnen het kader van 3,3 miljoen exploitatiebijdrage.


De VVD heeft ook aangegeven graag bereid te zijn mee te denken over het vinden van die dekking. Een suggestie van ons was te kijken naar het ruimtelijk domein, omdat de Tongelreep immers onderdeel uitmaakt van de Genneper Parken. Een andere suggestie heeft te maken met het management van het zwembad. Van ons mogen zij wat ondernemerschap tonen en zich inspannen om activiteiten naar de Tongelreep te halen in de daluren. Als VVD hechten we eraan dat de voorzieningen in onze stad op peil zijn, omdat dit de aantrekkelijkheid van Eindhoven verhoogt voor onze huidige inwoners, voor nieuwe inwoners en als vestigingsstad voor bedrijven. En bij goede voorzieningen hoort uiteraard ook een zwembad.


Toch hebben wij uiteindelijk tegen het raadsvoorstel gestemd. Wij vinden het teleurstellend en onbegrijpelijk dat onze wethouder en de meeste van onze mede-raadsleden niet bereid zijn een klein onderzoek uit te voeren. De beoogde nieuwbouw biedt een unieke kans om het meteen goed aan te pakken: toekomstbestendig, met ruimte voor groeiambities en duurzaam. Eindhoven zit financieel in zwaar weer. Als je in die situatie een investering doet van 19,2 miljoen, ben je toch aan je stad verplicht dat dit een investering voor de lange termijn is. Naar onze mening missen we hier een hele grote kans.   

Ceciel van Bergeijk, gemeenteraadslid voor de VVD Eindhoven