Inbreng op het dossier Sport

De VVD is erg teleurgesteld over het taakveld Sport. De afgelopen drie jaar zijn er twee visies, drie sporen, negen looplijnen, vier business cases, een sluiting en een verzelfstandiging voorbij gekomen. In de Begroting 2018 lezen we dat het taakveld Sport alle Eindhovenaren in beweging wil brengen. Maar in het dossier Sport zelf zit weinig beweging. Veel woorden, maar weinig actie.

En in onze ogen is het Uitvoeringsprogramma niet echt een vertaling van de Sportvisie. We missen daar een aantal aspecten, met name de rol van verenigingen en de financiën. Wij worden niet meegenomen in die mogelijk veranderde inzichten en wat erger is, de ESR kennelijk ook niet zoals we in hun schrijven van juni kunnen lezen. We begrijpen dat de ESR hier afhaakt en een negatief advies geeft. Een duidelijk, maar wel alarmerend signaal.


In onze wens om eindelijk meters te maken hebben we daar als raad te weinig mee gedaan. We hebben er de wethouder onvoldoende op aangesproken en we hebben te weinig echte knopen doorgehakt. 

Zo hebben we schoorvoetend ingestemd met de voetbalvisie, in de hoop nog één tak van sport vlot te trekken en uit een impasse te komen. Maar dat is niet genoeg. 

De hele trage aanpak heeft voor een enorme versnippering gezorgd. Wij missen het totaalbeeld.


We kunnen lezen dat de begroting zonder de oude taakstellingen wordt overgedragen, maar wat betekent dat concreet? We weten nog steeds niet waar we staan financieel. Nergens vinden we een onderbouwing van de business cases, de begrotingssystematiek blijkt wederom veranderd en het tarievendossier komt later.


Daarom nu expliciet de vraag aan de wethouder:

  • wat is de stand van zaken qua financiën?


We missen niet alleen het totaalbeeld, we missen ook de ambitie in sport; de ambitie waar dit college de mond zo van vol had. In de eerste Sportvisie van juli 2015 was het streven nog dat Eindhoven in 2025 Sportstad van het jaar zou zijn. Dat komt niet meer terug. Ook kernsporten en talent ontbreken. Mag er nog gewonnen worden? Mag sport nog doel zijn of is het alleen maar middel?


In het Meerjarenplan Stedelijk zien we voor 2018, 2019 en 2020 een bedrag van 250.000 euro staan. Kan de wethouder ons zeggen wat de plannen zijn voor de besteding van deze gelden?

Als de wethouder dat nog niet weet, heeft de VVD wel een suggestie. Van ons mag dat geld besteed worden aan talent. Zodat we niet alleen een paar maal per jaar topevenementen naar Eindhoven halen, maar er het hele jaar door topprestaties geleverd kunnen. Dat inspireert. 


Tot zover onze inbreng.