VVD: Veiligheid staat bij ons voorop!

De stad Eindhoven staat volop in de belangstelling. Zo is de economische groei een voorbeeld voor heel Nederland. Een mooie ontwikkeling, die door dit college graag benadrukt wordt. En natuurlijk is de hoogste economische groei van Nederland een groei waar wij in Brainport trots op mogen zijn. De afgelopen week kwam er ook een geheel ander beeld naar voren. Eindhoven is een stad waar een groot aantal veiligheidsproblemen spelen.

De stad Eindhoven staat volop in de belangstelling. Zo is de economische groei een voorbeeld voor heel Nederland. Een mooie ontwikkeling, die door dit college graag benadrukt wordt. En natuurlijk is de hoogste economische groei van Nederland een groei waar wij in Brainport trots op mogen zijn.  De afgelopen week kwam er ook een geheel ander beeld naar voren. Eindhoven is een stad waar een groot aantal veiligheidsproblemen spelen. Dit weet het college al jaren, we staan continu zeer hoog in de misdaadmonitoren en komen niet van deze hoge plaats af. Deze hoge score maakt de VVD niet trots en wij hebben al vele jaren verzocht om maatregelen te treffen om echt een veiligere stad te worden. In Eindhoven hebben we zelfs de tweede gevaarlijkste straat van heel Nederland! Zoveel misdaad op 1 plek. Daar zou je als college toch direct meer mensen op moeten inzetten en middelen voor vrij moeten maken?

De burgemeester heeft twee belangrijke onderzoeksbureaus gevraagd om de veiligheid in Eindhoven te vergelijken met andere steden. De uitkomsten van deze vergelijking waren schokkend. Eindhoven heeft een serieus probleem. Te lang heeft het college gewacht om met extra inzet van mensen en financiën een veiligere stad te maken. Nu ligt er dan een maatregelenpakket, althans de gemeente geeft aan waar haar belangrijkste aandachtspunten liggen voor de komende 4 jaar. Een prima uitgangspunt en goed onderbouwd. Voor een plan, dat 4 jaar loopt, zou je verwachten dat er dan ook voor 4 jaar geld is. Daar laat dit college het weer liggen. De veiligheid van de inwoners van Eindhoven is zeer belangrijk, maar als er geld voor vrij gemaakt moet worden, dan is dit college niet thuis. Voor 1 jaar maken ze een schamele 1,5 miljoen vrij, maar dat geld is ook bestemd voor andere maatregelen. Voor werkelijke veiligheidsdoelstellingen maar 1,2 miljoen. Maar het beleid loopt toch 4 jaar? Juist, daar neemt dit college dus bewust de keuze om geen geld vrij te maken. Laat dat maar anderen doen en ja daar bedoelt dit college mee: laat een volgend college dit maar oplossen.  Dit college kijkt serieus weg, en zoals al vaker gememoreerd, onze oudere inwoners draaien de deur na 18:00 op slot en komen niet meer buiten. Ze voelen zich gewoon niet veilig meer.

De buurtpreventieteams, die dag en nacht klaar staan om de wijken veiliger te maken zijn voor onze veiligheid actief in hun wijk. In totaal zijn er bij alle  wijkpreventieteams zo’n 1200 man aangesloten en zij lopen op vrijwillige basis, zonder enige vorm van vergoeding door de wijken. Het zou dit college sieren om al deze mensen serieus te nemen en binnen de gemeente meer ambtenaren vrij te maken om deze vrijwilligers te ondersteunen, nu is er 4 uur per week vrijgemaakt voor de ondersteuning van de teams! Naast goede ondersteuning vanuit de gemeente dient er ook gewoon geld vrij gemaakt te worden. Kleine uitgaven voor  herkenbare hesjes, zaklantaarns ect. worden nu niet beschikbaar gesteld omdat het budget op is of omdat het te laag is. Voor de VVD is dit totaal onacceptabel.

De VVD heeft al eerder opgeroepen om meer te doen aan onze veiligheid. Voor de VVD is de maat nu echt vol. Wij willen niet dat het college nog wegkijkt. Bij een 4 jarig plan dat goed onderbouwd is behoort ook dat er voor 4 jaar geld is. U laat de burgemeester, politie, justitie, maar  bovenal onze inwoners van de stad in de kou staan.

Marcel Oosterveer

Raadslid Eindhovense VVD