Inbreng Jaarrekening 2016

Voor de tweede keer in evenzoveel jaren werd er te laat over de jaarrekening gediscussieerd. Vorig jaar was dat nog redelijk te verklaren, dit jaar moest de VVD constateren dat het college zelf veel steken liet vallen. In de bijlage leest u de inbreng die Marcel Oosterveer namens de Eindhovense VVD deed op dit belangrijke onderwerp. U kunt hier lezen welke fouten zijn gemaakt en welke maatregelen de VVD voorstelt om deze in de toekomst te voorkomen.