Bestuur VVD Eindhoven draagt Marcel Oosterveer voor als lijsttrekker

Het bestuur van de VVD Eindhoven heeft unaniem besloten Marcel Oosterveer als lijsttrekker voor te dragen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Volgens de binnen de VVD geldende procedure kunnen tegenkandidaten worden gesteld. De VVD-leden zullen een definitief besluit nemen over de lijsttrekker tijdens de algemene ledenvergadering op 11 oktober 2017.

Een belangrijk punt voor het bestuur om Marcel als lijsttrekker voor 
te dragen is het feit dat het huidige college van B&W een chaos heeft gemaakt op financieel terrein. Marcel is de woordvoerder financiën van de huidige VVD raadsfractie. Het bestuur hecht er voorts aan dat een duidelijke VVD-koers wordt uitgezet voor een goed bereikbare en veilige stad, die financieel gezond is en waar de voorzieningen aanwezig zijn voor een goed internationaal vestigings- en woonklimaat. Bij oplossingen is het uitgangspunt dat er geen lastenverzwaring voor de inwoners van Eindhoven komt.

Marcel Oosterveer is sinds 1985 lid van de VVD. Het individuele keuze recht, vrijheid van meningsuiting, maar zeker het nemen van eigen verantwoordelijkheid waren voor hem belangrijke redenen om al op jonge leeftijd lid te worden van de VVD.
 Als ondernemer heeft hij ervaring in het begeleiden van internationale organisaties. Daarnaast heeft hij een groot aantal opdrachten voor belangrijke Nederlandse ondernemingen in de textiel mogen uitvoeren.

Hij is ook maatschappelijk actief. Hij is voorzitter van een stichting die vakantiewoningen voor gehandicapten beheert voor o.a. gezinnen die zich geen vakantie kunnen veroorloven vanwege geldgebrek of persoonlijke omstandigheden. Hij is 7 jaar voorzitter geweest van de hockeyclub EMHC, die vorig jaar gefuseerd is tot het hockeybolwerk Oranje-Rood.

Marcel is in de VVD sinds 2002 politiek actief. Hij was lid van diverse landelijke partijcommissies. Marcel was van 2003 tot 2007 lid van de Provincie Noord-Brabant. Marcel was voor het eerst lid van de Eindhovense Raad in de periode 2003-2006. Van 2006 tot 2010 was hij commissielid. Sinds 2010 is hij weer lid van de Eindhovense Raad.
Binnen de Raad is hij voorzitter van de accountantscommissie, voorzitter van verschillende commissies en lid van de raadswerkgroep Duisenberg. Hij mag zich met recht de financiële specialist van de fractie noemen.