Sociaal plan IJssportcentrum

De VVD heeft met verbazing de Raadsinformatiebrief over het sociaal plan IJssportcentrum Eindhoven 2017 gelezen.

© VVD

De strekking van de inhoud van de brief is een -alweer- goudomrande regeling voor ambtenaren (een regeling voor 10 jaar aanvulling op salaris), alsmede compensatie in de pensioensfeer' die door een beslissing van het college mogelijk boventallig zouden worden. Het maximale bedrag dat gemoeid is met deze regeling is € 1.436.507,- Dit bedrag is voor 11 ambtenaren!

De VVD vraagt zich af hoe deze regeling, die door maatschappelijk geld moet worden betaald, door dit college kunnen worden voorgesteld, terwijl de financiële situatie van de gemeente abominabel is. In de bijlage van dit artikel is het document met de officiële raadsvragen toegevoegd.

Ceciel van Bergeijk
Marcel Oosterveer