Cultureel Vastgoed

De opdrachten voor de onderzoeken naar het Cultureel Vastgoed zijn verstrekt in 2016. De taakstelling toen was een bezuiniging van respectievelijk 500.000 euro en nog eens 586.000 euro. Inmiddels zijn we een jaar verder en ziet de wereld er heel anders uit. Eindhoven stevent af op gigantische tekorten.

© VVD

Wat de VVD betreft mag de ambitie ten aanzien van de taakstelling daarom wel omhoog. Wij willen dan ook het college oproepen alles in het werk te stellen om enerzijds maximaal te bezuinigen en anderzijds zorgvuldig en integraal af te wegen of bepaalde voorgenomen investeringen wel nodig zijn en die terug te draaien waar dat nog kan. Wij denken daarbij aan nogmaals kritisch kijken naar de samenstelling van de kernportefeuille, de aanstelling van een zgn. matchmaker en de ontwikkeling van het meerjaren-atelierbeleid.

Ja, wij realiseren ons dat de gemeente in dit geval samen met het maatschappelijk veld moet optrekken, maar het betreft hier wel gemeenschapsgeld en waar we in andere gevallen co-creatie hoog in het vaandel hebben, zou hier een mooi precedent van co-besparing wel op zijn plaats zijn. Laten we in ieder geval gaan voor de maatregelen die op korte termijn effect sorteren, maar laten we vooral een uiterste inspanning doen om te zorgen dat we nu geen stappen zetten die ons op de lange termijn financieel opbreken.

De VVD is zoals bekend groot voorstander van de koninklijke weg. Wij zijn ervan overtuigd dat met  een gezamenlijke inspanning er meer dan de schamele 78.000 euro kan terugvloeien naar de algemene middelen.

Wij horen graag van de wethouder welke mogelijkheden zij hier ziet.

 

Tot zover onze inbreng.