Burger initiatief Boschdijk

De Boschdijk (binnen de ring) kan veiliger, mooier en groener. Net als veel andere inwoners en partijen ziet de VVD dit ook. Zoals de Boschdijk er nu ligt is het zeker niet het fijnste stukje Eindhoven. Het is ook niet vreemd dat de buurt een burgerinitiatief heeft ingediend om juist deze punten aan te pakken. Dit burgerinitiatief steunen we als VVD ook.

We hebben het college gevraagd om op korte termijn al stappen te zetten en pijnpunten (oversteekbaarheid van de weg en veiligheid) op te pakken. Het college heeft ons aangegeven te gaan onderzoeken of de Boschdijk ook naar 1 baan kan worden teruggebracht. Over dergelijke voorstellen zijn we als VVD wel erg voorzichtig, op andere plaatsen in de stad gaat het college immers niet altijd even verstandig om met dergelijke ingrepen. Wij willen een plan wat het burgerinitiatief tegemoetkomt en de verkeerstromen respecteert.

De doorstroom van "snelverkeer" mag niet leiden onder de ingrepen, maar toevoegen van veilige oversteekplaatsen op de Boschdijk voor fietsers en voetgangers is van groot belang. De doorstroom is belangrijk, omdat zodoende de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum wordt beperkt. 

Dit moet mogelijk zijn gezien de ervaring en kennis in Eindhoven. En hoewel de financiĆ«le situatie van de gemeente snel verslechtert ziet de VVD voldoende kansen om projecten anders, beter en goedkoper uit te voeren. Dus geld mag hier geen spelbreker zijn.