Nieuw woonwagenbeleid

In de raads-commissievergadering is het voorstel nieuwe woonwagenbeleid besproken. Het beleid met 192 standplaatsen wordt in het voorstel losgelaten

Zoals tijdens de commissie aangegeven is de VVD het eens met het woonwagenbeleid dat door het college is voorgesteld. Er wordt flink ingezet op de jeugd, onderwijs en werk, dat is een goede basis voor verbetering. Wij zien ook dat dit voorstel het aantal voorgenomen standplaatsen in het oude beleid (192 plaatsen) los laat. Het college heeft uitgebreid verklaard waarom dit aantal niet haalbaar is. Belangrijke overwegingen om niet naar 192 te gaan is dat er gewoonweg geen ruimte is om uit te breiden. 


 


Dit nieuwe beleid zet in op normalisatie, we streven naar gelijkheid dus gelijke rechten en gelijke plichten. Er wordt een flinke investering gedaan om op sociaal vlak een flinke sprong vooruit te maken. Daar tegenover staan de plichten, woonwagenbewoners zijn afgelopen jaren negatief in het nieuws gekomen op het gebied van handhaving en veiligheid. We willen niet dat deze groep Eindhovenaren een slechte naam krijgt door het handelen van een kleine groep. Het handhavingsdeel baart ons zorgen, dat is niet vreemd want het hele handhavingsbeleid voor Eindhoven kan wat ons betreft beter en scherper. We kijken dan ook uit naar het nieuwe handhavingsdossier en hoe college deelonderwerpen, zoals dit woonwagenbeleid, daadwerkelijk een prioriteit geeft. 


 


We verwachten met dit beleid de situatie van veel eindhovenaren te kunnen verbeteren, niet alleen op het sociale vlak maar we geven ook kansen, rust en duidelijkheid. Bij gesprekken gaven woonwagenbewoners ook aan dat met name deze rust nodig is om stappen te kunnen maken. Op de vergadering van 11 april is het nieuwe beleid aangenomen. De VVD blijft deze ontwikkelingen met veel interesse volgen.