VVD wil ruimere openingstijden voor de horeca, ook op donderdag!

In maart 2014 ging de gemeenteraad akkoord met een nieuw Horecabeleidsplan. De Eindhovense VVD was groot voorstander van dit plan, geïnitieerd door toenmalig wethouder en nu raadslid Monique List. Het Horecabeleidsplan was een ambitieus plan met als kaders maatwerk per uitgaansgebied, verantwoord loslaten en ruimte voor experimenten en ondernemerschap. In een stad met ambities en met veel nieuwe internationals en studenten, passen nieuwe horecaconcepten, tijdelijke horecalocaties en ruimere openingstijden.

De uitwerking heeft een paar jaar op zich laten wachten, maar na afstemming met de ondernemers en de omwonenden van de verschillende horecalocaties in de stad, lagen toch twee voorstellen. De start van een pilot ‘Verlaatjes’, waarbij een horeca-inrichting in het centrum 10 maal per jaar de mogelijkheid heeft om met venstertijden 24 uur open te zijn. En de pilot ‘Tijdelijke horeca’, waarbij er de mogelijkheid komt tijdelijke horecaconcepten te organiseren op ‘spannende’ plekken in de stad. Beide pilots natuurlijk binnen de bestaande afspraken en regelgeving. 

In tegenstelling tot een aantal partijen in de gemeenteraad, steunde de VVD van harte de start van de twee pilots maar vroeg de wethouder ook nog om twee andere toezeggingen. Een onderzoek naar verruiming van de openingstijden van de droge horeca (alcoholvrije zaken zoals snackbar etc.) en een verruiming van de openingstijden van 2.00u tot 4.00u op donderdagavond. Juist de donderdagavond is de ‘studentenstapavond’ en in veel studentensteden zijn de openingstijden al veel ruimer dan in Eindhoven. De wethouder heeft toegezegd beide voorstellen van de VVD te onderzoeken.  

Op weg dus naar een levendiger binnenstad, ook ’s nachts!

Monique List