Bijna een Klimaatplan!

Eindhoven heeft weer in stap gezet om te komen tot een klimaatplan, als stad willen we ons steentje bijdragen om de invloed van de mens op de planeet te verkleinen. Maar tegelijkertijd maken we ons ook klaar om de klimaatverandering op te vangen. We moeten nadenken over afwatering en meer groen om hittestress tegen te gaan. Als VVD staan we hier helemaal achter. Toch valt er ook wat af te dingen op dit plan. Het is namelijk verschrikkelijk duur. Kosten kunnen makkelijk oplopen tot 575 miljoen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, maar met dit bedrag halen we onze doelstellingen niet eens. Het college heeft ervoor gekozen om niet sparen, dus we moeten weer meer gaan lenen. De VVD heeft met klem gevraagd om een manier van financieren te gebruiken waarin de leningen ook daadwerkelijk worden terugbetaald door de opbrengsten van b.v. Zonnepanelen. Het is geen stijl om toekomstige generaties met een ander probleem op te zadelen. Ook heeft de VVD verwondering uitgesproken. Door het klimaatplan lijkt het net of er met man en macht wordt gewerkt aan deze klimaatuitdaging, in andere dossiers zien we echter dat er niet voldoende doorgepakt wordt. Het CO2-aandeel dat door woningbouwcorporaties moet worden verminderd is nu bijvoorbeeld al een ernstige zorg. De VVD heeft hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, energie en betaalbaarheid gaan immers hand in hand. Toch was hier bij het college weinig oor naar. We zullen het college toch nogmaals moeten activeren om de daad ook bij het woord te voegen en meer als team de klimaatuitdaging te lijf te gaan.