Nicole Koopmans

Als fractiemedewerker help ik de fractie met beleidsvoorbereidende werkzaamheden en communicatie.