Aan de slag in de wijk!

Of het nu een wijkvereniging is die zich inzet voor de leefbaarheid in de wijk, een groep Eindhovenaren die samen een energiecoöperatie opricht of de diverse groepen vrijwilligers die in zorgcentra, bij verenigingen of op scholen vele uurtjes de handen uit de mouwen steken: dat is de kracht van Eindhoven.

De huidige subsidiesystematiek is niet meer van deze tijd. Initiatieven en organisaties zijn nu soms volledig afhankelijk van de gemeente zijn. Dat is nooit de bedoeling geweest. Wij zijn voor cofinanciering: dat dwingt initiatieven meer naar elkaar te kijken en zorgt voor een breder draagvlak vooraf. 

De VVD wil mogelijkheden bieden voor verenigingen in de wijken door ruimte beschikbaar te stellen. Dit kan in vrijetijdsaccommodaties of door cofinanciering om elders ruimte te huren. Wij willen bestaande accommodaties niet tegen elke prijs in stand houden. De centra met voldoende draagvlak verdienen het ondersteund te worden. 

Woonoverlast is een van de ergste inbreuken op woongenot. Wij zijn daarom voor maatregelen waarmee overlast aangepakt kan worden. Voor ons is het vanzelfsprekend dat dit samen gaat met een duidelijk handhavingsbeleid om zo de leefbaarheid in wijken te garanderen. 

De VVD wil dat huurders van corporaties meer mogelijkheden krijgen om hun woning te kopen. Op deze manier kan scheefwonen worden verminderd. Eindhovenaren kunnen zelfstandiger worden en de corporaties maken zo geld vrij voor nieuwe investeringen en vergroening. 

We willen dat er meer geld en tijd beschikbaar komt voor kleinere en nieuwe initiatieven. De subsidiering - liefst cofinanciering - willen we minder structureel maken, maar ook sneller toekennen, dus ook halverwege of aan het einde van het jaar. De marktplaats kan het leven van Eindhovenaren die de weg naar het stadhuis niet zo makkelijk vinden een stuk makkelijker maken. Ons ideaal is dat, door het uitdagen van Eindhovenaren, initiatieven uiteindelijk zelfstandig worden door gebruik te maken van de kracht in de stad. Zo halen we samen meer uit de beschikbare middelen. 

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma 2018-2022