Aan de slag met Brainport!

Verdergaande samenwerking met buurgemeenten betekent meer slagkracht en meer ‘massa’ om onze Brainport/Mainport verder uit te breiden. Regionale samenwerking is ter versterking van onze economische kracht. Gemeentegrenzen mogen onze economische kansen niet in de weg zitten.

Ons leven stopt niet bij de gemeentegrens. Wij bewegen ons (on)bewust elke dag over gemeentegrenzen: je werkt bijvoorbeeld in Veldhoven, woont in Eindhoven, winkelt op het Meubelplein in Son en gaat wandelen in de Refelingse Heide in Nuenen.

Elke verkenning om te komen tot een bestuurlijke fusie of voorstel tot bestuurlijke fusie van Eindhoven met een of meer randgemeenten en elk initiatief tot nadere samenwerking met andere omliggende gemeenten zullen wij van harte ondersteunen. 

Inwoners op wijk- en buurtniveau moeten betrokken kunnen blijven bij lokale vraagstukken om invloed op hun leefomgeving te hebben en houden.

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma 2018-2022