Openbaar vervoer

De VVD wil “gratis” openbaar vervoer volledig afschaffen.

De concessie voor het OV is onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Om het openbaar vervoer blijvend te verbeteren moet er gestreefd worden naar een verdere doorontwikkeling van het (rendabele) hoofdnetwerk van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en andere drukke buslijnen, gecombineerd met maatwerk van en naar knooppunten bij stations en opstappunten van dit HOV netwerk.

Voor de economische positie van Eindhoven is het van groot belang dat we behalve via de lucht, ook per spoor goede internationale verbindingen hebben via het Europese hogesnelheidsnetwerk.

De VVD wil “gratis” openbaar vervoer volledig afschaffen.

Het nachtnet wordt uitgebreid. Eindhoven hoort 24/7 verbonden te zijn met de Randstad en Schiphol.

Er moet een volwaardige intercityverbinding komen met Düsseldorf/Aken en met Antwerpen/Brussel.

Nadat de verbouwing van het treinstation in 2016 klaar is, wil de VVD dat ook het busstation opnieuw wordt ingericht voor een betere verbinding met de TU/E, Fontys en Fellenoord.