De fiets

Eindhoven is ook een echte fietsstad.

Eindhoven is een compacte stad, waarbij binnen deelgebieden voetgangers alle ruimte krijgen en tegelijkertijd de hele stad met de fiets te bereiken is. Hiervoor zijn goede, snelle fietsverbindingen en adequate stallingsmogelijkheden noodzakelijk.

De VVD hecht aan een goede fietsdoorgang in het centrum met een duidelijke scheiding voor fietsers en voetgangers.

We realiseren goede en veilige fietsroutes om mensen te verleiden vaker de fiets te nemen.