De auto en parkeren

De auto blijft welkom in Eindhoven.

De auto blijft welkom in Eindhoven. Vanwege de regiofunctie van Eindhoven is het essentieel dat (snel)verkeer gemakkelijk doorstroomt op de ring en de daarvoor aangewezen radialen.

De VVD is voorstander van meer groene golven en slimme verkeerslichten.

De binnenstad en de daar gelegen parkeerplaatsen en parkeergarages moeten ten allen tijde goed bereikbaar blijven voor auto's.

Wij stimuleren gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen en verruimen tegelijkertijd de parkeernorm. Alleen wanneer een bouwplan tot onacceptabele toename van parkeeroverlast leidt, is dit reden het plan tegen te houden. 

Belanghebbenden parkeren is een effectief middel om parkeeroverlast te bestrijden. Dit wordt alleen ingevoerd wanneer de meerderheid van een straat of buurt hier achter staat.