De Ruit, de A58 en A2

De VVD brengt Eindhoven in beweging.

De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen. Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang voor de economie. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke gemeente.

De Noordoostcorridor is een onmisbare schakel in het (boven)regionale wegennet en zorgt voor ontlasting van Eindhoven Noordoost, de kleine kernen van onder andere Nuenen, Laarbeek, etc. en het hele middengebied tussen Eindhoven en Helmond. De beperkte aantasting van natuur door de weg langs het kanaal wordt gecompenseerd door groene investeringen in het middengebied.

De VVD is blij met de verbreding van de A2 naar Den Bosch. Om ook een goede aansluiting te hebben vanuit westelijke, oostelijke en zuidelijke richting pleit de VVD voor snelle verbreding van de A58 (Eindhoven – Tilburg), de A67 (Eindhoven – Venlo) en op termijn de A2 in zuidelijke richting (Eindhoven – Weert).

Met “Eindhoven op Weg” wordt gewerkt aan het oplossen en voorkomen van knelpunten die met mobiliteit samenhangen én aan het realiseren van ruimtelijke- en duurzaamheidsdoelen.

We gaan dus voor duurzame mobiliteit: een stad, met waar het kan meer lopen, fietsen en gebruik van het openbaar vervoer en waar het moet prioriteit voor de auto. Waar nodig ontwikkelen we nieuwe routes die beantwoorden aan de nieuwe dynamiek.

De Noordoostcorridor ofwel de “Ruit Eindhoven”moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden.