Studentenstad

Eindhoven studentenstad. Dat mag gezien worden!

Eindhoven is een studentenstad en dat mag gezien worden. De VVD wil daarom blijvend inzetten op initiatieven die daartoe bijdragen, waaronder de verhuizing van studentensociëteiten naar de binnenstad. Bij de verhuizing van studentensociëteiten naar de binnenstad moeten er heldere afspraken zijn over de restricties en voorwaarden waaronder deze sociëteiten ’s nachts open mogen zijn. Hierbij geldt een bruisend studentenleven als uitgangspunt, met oog voor het tegengaan van overlast en oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca.

De VVD wil dat studenten overal in de stad moeten kunnen wonen. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor traditionele studentenhuizen zolang deze geen overlast geven in de buurt, maar ook voldoende studio's en zelfstandige wooneenheden.

De VVD wil in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven de invoering van een stelsel van studiebeurzen voor (top)studenten vormgeven.

Voor zowel het studentenleven als het vestigingsklimaat is het goed als er in Eindhoven naast beta-studenten ook meer alfa's en gamma's komen. Daarom versterken wij de samenwerking met universiteiten buiten onze stad om nieuwe opleidingen naar Eindhoven te halen.

Bij de uitbreiding van studentenhuisvesting is er aandacht voor de behoefte van zowel internationale als Nederlandse studenten.