Jongeren

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

In het belang van een goede ontwikkeling van jongeren wil de VVD dat hard opgetreden wordt tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd verzuim. Leerplichtambtenaren gaan preventief te werk en leggen in het uiterste geval boetes op aan zowel ouders als scholen.

De VVD stimuleert initiatieven zoals de Week van de Jeugd om jongeren op een positieve wijze uit te dagen om een bijdrage te leveren aan de samenleving.

We verplichten scholen om ongeoorloofd verzuim onmiddellijk te melden.

Bij jongeren met probleemgedrag, waarbij vroegtijdige interventies geen succes opleveren, schuwt de VVD geen drang/dwang aanpak. Een lik op stuk aanpak moet deze jongeren duidelijk maken dat we dergelijk gedrag niet tolereren.

De VVD wil doorgaan met het uitreiken van Kinderlintjes tijdens de Week van de Jeugd.