Onderwijs

Onderwijs is de basis om je te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen

Onderwijs is de basis voor kinderen en jongeren om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen. Onderwijs van hoge kwaliteit, met gelijke kansen voor iedereen, in elke levensfase, gericht op persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Ouders hebben vrije schoolkeuze. De gemeente bepaalt niet naar welke school een kind gaat. Voor ons bestaan er geen witte en zwarte scholen maar enkel goede en slechte scholen.

De rol van de gemeente in het onderwijs is grotendeels beperkt tot een rol op het gebied van huisvesting. Deze rol zetten wij wel maximaal in door hier prestatieafspraken met scholen aan te koppelen over bijvoorbeeld lessen in techniek, Engels en sport.

Wanneer een school ruimte tekort komt en een andere school in de directe omgeving ruimte over heeft, geldt voor ons eerst dat moet worden gekeken naar samenwerking. Wij bouwen niet voor leegstand.

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) moet worden voortgezet. Structurele borging is noodzakelijk om (taal)achterstanden te verkleinen.