Werk en inkomen

Werk voor iedereen is pas écht sociaal!

De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen maar uitkeringen zijn altijd tijdelijk: wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel echt op vooruit gaat. Werk moet lonen!

Vanuit de bijstand moeten meer mensen aan het werk. Daarom zijn wij streng ‘aan de poort’: alleen diegene die recht hebben op een bijstandsuitkering komen hiervoor in aanmerking. Maar bij rechten horen ook plichten.

Het armoedebeleid van de gemeente, is zeker in vergelijking met andere steden, op hoog niveau. Dat willen wij zo houden mits het binnen bestaande budgetten kan en er wordt gewaakt voor de armoedeval. De VVD waakt voor negatieve gevolgen van stapelingseffecten en we doen niet aan lokaal inkomensbeleid.

Wij gaan op zoek naar innovatieve manieren om mensen weer aan het werk te krijgen. Waarbij we nadrukkelijk een beroep doen op de eigen kracht. Bovendien blijven we er scherp op dat de gelden die vrij worden gemaakt voor re-integratietrajecten ook daadwerkelijk ten goede komen aan degenen die werk zoeken en niet verdwijnen in de zakken van niet-effectieve reintegratiebureaus.

Mensen in de bijstand met enig perspectief op de arbeidsmarkt volgen een re-integratietraject, waarin middels een combinatie van werken en leren zo snel mogelijk werk wordt gezocht.

Fraude met uitkeringen is diefstal en wordt zonder pardon aangepakt. De gemeente moet na ontvangst van een fraudesignaal zo spoedig mogelijk onderzoek doen en zo nodig een sanctie opleggen.

Ook het niet meewerken aan het door de gemeente aangeboden reintegratietraject betekent een korting op de uitkering. Niet meedoen is geen optie.

De gemeente, UWV en de Ergon werken steeds meer samen. Daarbij geeft de gemeente informatie over landelijke en regionale stimuleringsregelingen aan het bedrijfsleven.