Brainport

De rol van Brainport zal de aankomende periode opnieuw gedefinieerd moeten worden.

De stichting Brainport en haar uitvoeringsorganisatie Brainport Development zijn belangrijk, maar moeten meer focus hebben. Als gevolg van de visie Brainport 2020 dreigt het werkgebied te verwateren tot geheel Zuid-Nederland, wat negatief uitwerkt op de belangen van de Brainportregio Eindhoven. Tevens verdient de financiering van de Stichting Brainport blijvende aandacht.

Deze bestaat voor het overgrote deel uit gemeentelijke bijdragen vanuit deze regio. De rol van Brainport zal de aankomende periode opnieuw gedefinieerd moeten worden.

Het begrip Brainport dient te allen tijde gekoppeld te zijn en te blijven aan Eindhoven.

Brainport Development heeft een aanjagende rol, waarbij projecten door het bedrijfsleven worden overgenomen en moet hierin constructiever samenwerken met partnerorganisaties.

De Dutch Technology Week is een evenement met veel potentie om met name de technologische sector in onze regio nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De koppeling van het interesseren van jeugd in techniek en het aantrekken van (buitenlandse) werknemers moet samen met partners verder uitgebouwd worden.