Vestigingsklimaat

De VVD staat voor een levendige stad met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat bepaalt of men kiest voor een bepaalde locatie. Ingrediënten voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat zijn bijvoorbeeld de nieuwe Internationale School, het Holland Expat Centre South, maar ook (top) culturele en sportvoorzieningen en de beschikbaarheid van personeel.

Daarnaast dragen een hoge mate van gastvrijheid en toegankelijkheid voor internationale groepen hieraan bij. Onze eigen inwoners en dienstverlenende beroepsfunctionarissen als stadstoezichthouders, taxichauffeurs en horeca-, winkel- en baliepersoneel vervullen hierin een belangrijke rol.

Er moet een betere balans van vraag en aanbod van ruimte op bedrijventerreinen komen voor wat betreft de regio waarbij de vraag van het bedrijfsleven centraal staat.

Het takenpakket van het Expat Center moet verder worden doorontwikkeld waarbij kritisch gekeken wordt naar de vraag/behoefte vanuit de doelgroep.

De website www.eindhoven.nl moet worden omgevormd tot een internationale toegangspoort van onze stad en regio.

De informatie in de openbare ruimte moet actueel, helder, relevant en óók in het Engels zijn.

Citymarketing blijft primair gericht op profilering van Eindhoven als aantrekkelijke vestigingsstad voor (internationale) bedrijven, studenten en (kennis)werkers.