Welzijn

De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien

De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden maar we rekenen ook op de eigen omgeving.

Mantelzorgers worden door ons gekoesterd. Zij vergroten de zelfredzaamheid en verkleinen het beroep op reguliere zorg.

De VVD zet er op in dat de ontkokering van het zorgstelsel leidt tot minder uitgaven van de gemeente aan zorgbureaucratie en overhead. De VVD is wel voorstander van het principe: de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke mogelijkheden is de VVD daarom voor het heffen van eigen bijdragen.

Mantelzorgers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om een opleiding/cursus te volgen.