Integratie

De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet.

De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Integreren is dus meedoen en eigen verantwoordelijkheid. Ge├»ntegreerd zijn betekent volop meedraaien in de maatschappij: Nederlands spreken, werken, belasting betalen, stemmen, je houden aan de wet, je kinderen naar school laten gaan en je verbonden voelen met Nederland en betrokken zijn bij je omgeving. De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Bij de VVD staat niet je afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je gedrag. En niet de groep maar het individu.

De VVD verwerpt en bestrijdt discriminatie en eerwraak.

De VVD is in het kader van gelijkwaardigheid principieel tegen het bewust scheiden van vrouwen en mannen of jongens en meisjes bij sport of andere activiteiten, zeker als dit gekoppeld is aan gemeentelijke subsidies.

De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie- en asielbeleid. Er is geen opvang voor uitgeprocedeerde personen die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst.