Mensen met beperking

In Eindhoven moet iedereen kunnen deelnemen aan de samenleving.

In Eindhoven moet iedereen kunnen deelnemen aan de samenleving. We spreken mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheden maar tegelijkertijd maakt de gemeente deelname aan de samenleving wel mogelijk. Organisaties in onze stad worden aangespoord maatregelen te nemen die deelname van doven, blinden, slechtzienden en mensen in een rolstoel aan de samenleving bevordert.

In Eindhoven wonen mensen met een beperking die goed mee kunnen in de samenleving. De gemeente gaat op een innovatieve wijze aan de slag om ook doven, blinden, slechtzienden en mensen in een rolstoel toegang te geven tot gemeentelijke informatie en gemeentelijke voorzieningen.

Eindhoven is zoveel als mogelijk rolstoelvriendelijk. Voor het centrum geldt dat we bekijken of we met name de binnenstad rolstoelvriendelijker kunnen maken.

De informatie in het centrum wordt nadrukkelijk toegankelijk gemaakt voor doven, blinden, slechtzienden en mensen in een rolstoel.

We willen laaggeletterdheid de komende vier jaar substantieel terugdringen.