Wijken

Een schone, veilige wijk is belangrijk voor de leefbaarheid in de buurt.

Een schone, veilige wijk is belangrijk voor de leefbaarheid in de buurt. Daarom spreken wij bewoners aan op hun verantwoordelijkheid bij het schoonmaken en onderhouden van hun eigen woonomgeving en rekenen wij er op dat bewoners elkaar ook aanspreken. Alle leeftijdsgroepen moeten zich thuis voelen in een wijk en daar horen bepaalde voorzieningen bij. Speeltuintjes waarvan bewoners het beheer doen, krijgen steun van de VVD.

Dank zij de integrale wijkvernieuwing (IWV) zijn veel wijken fysiek opgeknapt. Echter, een van de belangrijkste doelstellingen van IWV – de sociale stijging van mensen – is niet gehaald.

De VVD stopt de huidige opzet van de IWV. We laten de middelen vrijvallen. Fysieke investeringen worden per project afgewogen en tevens zetten we in op effectieve programma’s voor opleiding en werkgelegenheid in de wijken.

Inrichting van openbare ruimte wordt primair gekoppeld aan beheerskosten en waar mogelijk wordt samenwerking met bewoners of bedrijven gezocht middels sponsoring, zelfwerkzaamheid of verkoop.