Topsport en breedtesport

De verhouding tussen topsport en breedtesport.

Eindhoven blinkt naast de breedtesport ook uit in topsport. Hiervoor is talentontwikkeling de verbindende schakel. Eindhoven moet daarom haar positie als Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) behouden en versterken. Ook de koppeling van Sport en Technologie is typisch Eindhovens en moet daarom in samenwerking met partners stevig verankerd worden. Er wordt primair gefocust op de kernsporten van Eindhoven: zwemmen, voetbal, hockey en hardlopen. Binnen deze sporten zet de gemeente actief in op de volle lijn van breedte- naar topsport. Om  de kernsporten te stimuleren zet de gemeente zich actief in op het binnenhalen van (top)sportevenementen binnen deze sporten. Dit is niet alleen een stimulans op sportgebied, ook heeft het grote economische effecten en publicitaire waarde.

De VVD ondersteunt Sportformule Eindhoven die door middel van diverse activiteiten kinderen tijdens hun schooltijd kennis laat maken met diverse sporten.

De VVD is voorstander van wijksportclubs, mits daar vanuit de wijk zelf behoefte aan is en daar initiatief toe genomen wordt.

De huidige opzet van het sportleer bedrijf  is succesvol. Waar mogelijk wordt deze opzet uitgebreid voor de regio.