Tarieven

De VVD wil terughoudend omgaan met tariefsverhogingen.

Goede accommodaties zijn belangrijk voor zowel topsport als breedtesport. Het sluiten of afstoten van accommodaties heeft niet de voorkeur van de VVD, maar is bespreekbaar wanneer dit niet tot ernstige maatschappelijke schade leidt. Uitgangspunt hierbij zijn een breed aanbod verspreid over de stad en de mogelijkheid om in eigen woonomgeving een (beperkt) aantal sporten te beoefenen, met name voor kinderen en ouderen.

De VVD wil terughoudend omgaan met tariefsverhogingen in de sport, ter voorkoming van uitval. Uitgangspunten zijn dat de opbrengst hiervan volledig ten goede komt aan de sport en dat hier een kwalitatief goed product tegenover moet staan. Om die reden moet de Tongelreep een grondige make-over krijgen.

De gemeente heeft en houdt een regierol op het gebied van sportaccommodaties voor zover deze niet door marktpartijen worden aangeboden.

De VVD kiest voor de bouw van een nieuwe hockeyaccommodatie.