Sport algemeen

Het belangrijkste doel van gemeentelijk sportbeleid is sportparticipatie.

Mede dankzij de inspanningen van de Eindhovense VVD is de gemeente Eindhoven uitgeroepen tot Sportgemeente van het Jaar 2013. Doorslaggevend hierbij waren consistent en toekomstgericht sportbeleid, innovatie en samenwerking. Het belangrijkste doel van gemeentelijk sportbeleid is sportparticipatie. Deze is in Eindhoven hoog. Breedtesport is er voor iedereen. Ook mensen met een handicap moeten volop in Eindhoven kunnen sporten. De gemeente stimuleert dat sport en sportverenigingen voor iedereen toegankelijk zijn.

Natuurlijk realiseren wij ons dat ook de sport zijn steentje moet bijdragen aan de bezuinigingen, maar de VVD is geen voorstander van extra bezuinigingen in de sport.

Sportverenigingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en het besturen van een sportvereniging wordt steeds complexer. De Eindhovense Sportraad en SupportPunt kunnen een grotere rol spelen om verenigingen hierin te steunen.

We geven ruimte aan sportverenigingen om inkomsten te halen uit de kantines, maar wel met inachtneming van de drank- en horecawet. Door multifunctioneel gebruik kunnen sportverenigingen werken aan eigen inkomsten en dat betekent dat er minder gesubsidieerd hoeft te worden.

Groene gebieden moeten gebruikt kunnen worden voor sport, ontspanning en recreatie met respect voor de ecologische hoofdstructuur.