Erfgoed

We vinden historisch besef, vooral voor de jeugd, van groot belang.

De VVD steunt de transitie van de bibliotheek van de traditionele functie naar een bredere functie op het gebied van informatieverstrekking en media. Hierbij blijft de beschikbaarheid van boeken voor kinderen via schoolbibliotheken overeind en proberen we de sociale functie binnen wijken en publieksinstellingen te behouden. We handhaven de ingezette koers.

Een andere manier van informatieverstrekking richt zich op cultureel erfgoed. De afgelopen periode zijn onderdelen hiervan ondergebracht bij het Eindhoven Museum. Hier zorgen we dat de geschiedenis bewaard en beschikbaar blijft. We vinden historisch besef, vooral voor de jeugd, van groot belang en we zijn daarom voorstander van het behoud van cultureel erfgoed. Erfgoed is immers meer dan stenen.

De VVD hecht er veel waarde aan dat de huidige activiteiten rondom de bevrijding van Eindhoven gehandhaafd blijven.