Cultuur

Met minder geld willen we méér cultuur mogelijk maken in de stad.

Cultuur is belangrijk voor de uitstraling van Eindhoven als internationale vestigingsstad maar ook voor de eigen inwoners. Cultuur is meer dan het Van Abbemuseum of het Muziekgebouw. Daarom vindt de VVD dat het cultuurbeleid aandacht moet geven aan zowel het topniveau als de breedte. Het uitgangspunt is dat cultuur toegevoegde waarde heeft voor de mensen van de stad: de culturele infrastructuur bedient iedereen in Eindhoven.

De VVD wil dat de rol van de gemeente van sterk regulerend naar medeverantwoordelijkheid gaat, conform Cultuur Totaal. Dit betekent dat we ruimte en vrijheid geven waar het kan en regie pakken waar het moet. Met respect voor het goede dat er aanwezig is in onze stad en waardering voor de kracht en het initiatief van wat er in de stad gebeurt.

Met minder geld willen we méér cultuur mogelijk maken in de stad. Hierbij moet zowel aandacht zijn voor de bestaande (top)voorzieningen als voor nieuwe initiatieven. Dit betekent ook dat er lastige keuzes gemaakt moeten worden. Voor ons staat de inhoud voorop. Zo willen wij bijvoorbeeld onderzoeken of de Effenaar op commerciële basis door kan zonder overheidssubsidie. Voor de onderscheidende culturele inhoud kan samengewerkt worden met anderen en blijft (beperkt) budget beschikbaar.

De middelen die bestemd waren voor Culturele Hoofdstad, laten we vrijvallen in de algemene middelen. Waar nodig zoeken we vanuit daar een nieuwe besteding.

Bij cultuur gaat de VVD uit van functies en niet van gebouwen. Onrendabele gebouwen moeten rendabel worden gemaakt of anders worden afgestoten. Dit kan door middel van een efficiënte inzet van gebouwen, bijvoorbeeld door culturele functies te combineren.

Het exploiteren van een (top)museum is geen gemeentelijke taak. Daarom wil de VVD dat het Van Abbemuseum wordt verzelfstandigd of een rijksmuseum wordt.