Veilige woonomgeving

Overlastgevende panden door alcohol- en drugsgebruik wil de VVD sluiten.

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de gemeente. Ook in deze tijden bezuinigen wij niet op veiligheid. Ieders persoon en ieders eigendommen moeten worden gerespecteerd. Wanneer dit niet het geval is, grijpt de gemeente hard in. De VVD wil dat schade die door anderen is veroorzaakt, wordt verhaald op de daders. Dit geldt ook voor de kosten van handhaving.

Agressie tegen politie, brandweer, geneeskundig personeel en ambtenaren is volstrekt onacceptabel voor de VVD. Het gemeentebestuur blijft daarom ten allen tijden achter de hulpverleners en ambtenaren staan.

Vrijplaatsen (zoals voor kunnen komen bij kraakpanden, woonwagenkampen of verzamelplaatsen van motorclubs) tasten de rechtsorde aan en worden niet geaccepteerd door de VVD.

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar hulpverleners en ambtenaren.

Voor ons heeft een veilige woon- leef- en werkomgeving absolute prioriteit. Overlastgevende situaties in de woon- en leefomgeving moeten door gemeente, politie en justitie consequent worden aangepakt. Wij tolereren geen huisjesmelkers en krakers in onze stad. Tegelijkertijd zijn de inwoners de oren en de ogen in de wijk en verwachten wij dat ze mensen actief aanspreken op gedrag en misstanden melden bij de politie. Daarom moet de politie aanspreekbaar zijn en midden in de samenleving staan.

Huisjesmelkers die met de regels marchanderen pakken we hard aan.

Overlastgevende panden door alcohol- en drugsgebruik wil de VVD sluiten.

De VVD ondersteunt de aanwezigheid van buurtbrigadiers in de wijken én op sociale media.