Gemeentelijke financiën

De gemeente handelt doelmatig en transparant. Het is immers uw geld dat wij besteden.

De gemeente handelt doelmatig en transparant. Het is immers uw geld dat wij besteden. Daarom staat een goede afweging van (maatschappelijke) kosten en baten altijd aan de basis van onze besluiten. Uitgangspunten daarbij zijn legitimiteit, effectiviteit en efficiëntie. Een structureel sluitende begroting staat voorop.

De manier hoe de gemeente de overhead berekent, moet anders. Vaste kosten moeten structureel in de begroting worden opgenomen. Deze periode zijn er flinke stappen gemaakt in het op orde brengen van de gemeentelijke
financiën. Inkomsten en uitgaven zijn steeds meer in balans, geplande projecten moeten worden uitgevoerd en er wordt zo geen geld opgepot.

Daarnaast kijken we kritisch naar subsidies. Van alle subsidies maken we inzichtelijk hoe we ze besteden zodat er een online subsidieregister komt met daarin duidelijke de criteria vermeld.

De VVD wil dat de gemeente bij aanbestedingen innovatieve wegen bewandelt om ervoor te zorgen dat zij de juiste producten en/of diensten inkoopt, tegen de scherpste prijs en met oog voor maatschappelijke doelen op het gebied van duurzaamheid, social return en lokaal economisch belang.

Als de economie aantrekt en daardoor het beroep op armoederegelingen in Eindhoven lager wordt, dan laten wij het hiervoor structureel gereserveerde geld vrijvallen, zodat het gebruikt kan worden voor andere lokale prioriteiten.