Gemeentelijke lasten

Jij bent geen gemeentelijke pinautomaat!

Net als een bedrijf of een huishouden kan ook de gemeente niet méér uitgeven dan er binnen komt. Gelet op wat er financieel op de gemeente af komt blijft bezuinigen nodig om de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in balans te houden. We willen de lasten van nu niet doorschuiven naar een volgende generatie Eindhovenaren. Dit betekent dat de uitgaven omlaag moeten en de lasten voor de inwoners en bedrijven in onze stad niet omhoog!

Lokale belastingen zien wij niet als melkkoe, en dat geldt ook voor leges. Die zijn kostendekkend maar alleen als de gemeente er alles aan heeft gedaan deze kosten zo laag als mogelijk te houden. Daarnaast experimenteren we met andere duurzame scheidings- en inzamelsystemen om de afvalverwerkingskosten verder te verlagen.

Eindhoven behoort binnen de Nederlandse steden tot de gemeenten met de laagste lasten. Dat wil de VVD zo houden!

De VVD verlaagt de onroerende zaakbelasting (OZB).

Betaald parkeren is geen melkkoe. De VVD wil de parkeertarieven de komende vier jaar verlagen.

De gemeente hanteert een strikt betalingsbeleid. Wij betalen onze rekeningen op tijd, maar verwachten dat ook van anderen.

Wanneer ondernemers in de stad vragen om de invoering van reclamebelasting om daarmee samen te investeren in uitstraling en activiteiten, dan werken wij daar aan mee. Dat doen we alleen als de meerderheid van de ondernemers in het gebied hier achter staat en de opbrengsten volledig ter beschikking worden gesteld aan de ondernemers.