Grond en vastgoed

De gemeente moet terughoudend zijn in het bezit van vastgoed. De gemeente is immers geen pandjesbaas.

Het is goed dat de gemeente met de prioriteitennota stuurt op ontwikkelingen die aansluiten bij de behoefte van de stad om overcapaciteit te voorkomen. Tegelijkertijd mag dit onderscheidende projecten en lange termijn ontwikkelingen niet in de weg staan. De gemeente moet terughoudend zijn in het bezit van grond en vastgoed, tenzij dit een aantoonbaar strategisch doel dient.

De gemeente Eindhoven is geen pandjesbaas. Waar eigendom geen toegevoegde waarde heeft, dan wordt het in de verkoop gezet. Vastgoed in eigendom dat door derden wordt gebruikt, wordt tegen een reële huur verhuurd. Subsidiëring dient rechtstreeks op de activiteiten van gebruikers plaats te vinden en niet via lage huren.

De VVD staat voor een realistisch grondbeleid, waarbij grond gewaardeerd wordt tegen reële waarde, gebaseerd op de korte en middellange termijn vooruitzichten.

De VVD houdt vast aan de manier waarop de investeringen in deze stad worden gepland. Jaarlijks worden investeringen tegen elkaar afgewogen op basis van een maatschappelijke kosten baten analyse, waarbij het belang voor de stad voorop staat.

Grootschalige projecten leggen voor meerdere jaren een beslag op de investeringsmiddelen. Toch moet er elk jaar ook ruimte blijven om kleinere projecten toe te voegen, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid, groen of andere kansen die zich voordoen.