Deregulering

De VVD wil geen onnodige regels. Veel regels belemmeren mensen in hun vrijheid en bedrijven om te ondernemen.

Regel 1: minder regels.

Waar mogelijk wil de VVD volstaan met een meldingsplicht in plaats van een ingewikkelde vergunningsprocedure. Waar dat niet kan, bekijken we of vergunningen kunnen worden afgeschaft, samengevoegd of voor langere periode kunnen worden verleend.

Eindhoven moet op het gebied van vergunningverlening tot de snelste steden van Nederland en van concurrerende regio‚Äôs in Europa horen.

De VVD schaft de welstandscommissie af. Alleen voor monumentale panden en beschermde stadsgezichten blijft een vorm van toezicht bestaan.