Gemeentelijke organisatie

De traditionele rol van de gemeente verandert en daar moet onze organisatie op ingericht zijn.

De traditionele rol van de gemeente verandert. Van een gemeente die de stad bestuurt vanuit een ivoren toren naar een gemeente die zich ten dienste stelt van de stad.

Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners en hier gevestigde of toekomstige bedrijven, niet andersom. De gemeente legt dus verantwoording af over haar handelen, is transparant in besteding van publieke middelen en de daarvoor gebruikte criteria.

Vanzelfsprekend staan we een integere werkwijze voor. Voor zowel onze ambtenaren als de bestuurders. In deze tijd is het niet meer te verkopen dat ambtenaren een uitzonderingspositie hebben. De tijden dat ambtenaar een beroep voor het leven was met dichtgetimmerde arbeidsvoorwaarden en zekerheden tot aan het graf zijn voorbij. We willen een nog professioneler, efficiĆ«nter en flexibeler personeelsbeleid en daarom willen wij de bestaande afspraken over arbeidsvoorwaarden openbreken. Dit is noodzakelijk om in te spelen op de veranderende rol en werkwijze van de gemeente.

Als de gemeente afspraken niet nakomt, dan draagt zij hiervan de gevolgen, zoals het van rechtswege verlenen van een vergunning wanneer zij de hiervoor gestelde termijnen overschrijdt.

Op het gebied van duurzaamheid heeft de gemeente een voorbeeldrol. Wij willen daarom de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en het eigen wagenpark een stevige impuls geven. We volgen de ingezette richting van het internationale duurzaamheidsdenken van The Natural Step en we kijken kritisch of de maatregelen rendabel zijn.